صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

صوت، نور و تصویر

رک صوتی - سیستم کنفرانس - اکو - آمپلی فایر - سیستم صوت

رک صوتی 

There are 6 products.

رک صوتی

0 دیدگاه

سیستم های صوتی عمومی رک صوتی و تصویری - جدید ( قیمت بر اساس برآورد فنی و سفارشی ساخته میشود)

0 دیدگاه

یکی از دستگاه های مورد استفاده در رک های صوتی، پری آمپلی فایر یا پیش تقویت کننده هایی صوتی می باشد که به صورت رک مونت تولید شده اند.

8,500,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

کی از دستگاه های مورد استفاده در رک های صوتی، پخش کننده هایی صوتی می باشد که به صورت رک مونت تولید شده اند.

9,800,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

یکی از دستگاه های مورد استفاده در رک های صوتی، سلکتور یا انتخاب کننده های صوتی می باشد که به صورت رک مونت تولید شده اند.

7,400,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

یکی از دستگاه های مورد استفاده در رک های صوتی، مانیتورهای صوتی می باشد که به صورت رک مونت تولید شده اند.

7,400,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 6 از 6 مورد

Scroll To Top