صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

صوت، نور و تصویر

سیستم مرکزی کنفرانس بوش

سیستم مرکزی کنفرانس بوش

جدید

5 قلم

75,000,000 ریال

white-space: normal; widows: 2; word-sواحد مركزي كنفرا -داراي صفحه كلید لمسی ()Touchداراي طراحی منحصر
نصب
بفرد ، امکان 80یونیت كنفرانس ، امکان كنترل تمامی یونیتها ، نوبت دهی به
افراد از طریق وب ()Web Brows

هنوز نظری از سوی مشتریان ارسال نشده است.

نوشتن دیدگاه

سیستم مرکزی کنفرانس بوش

سیستم مرکزی کنفرانس بوش

white-space: normal; widows: 2; word-sواحد مركزي كنفرا -داراي صفحه كلید لمسی ()Touchداراي طراحی منحصر
نصب
بفرد ، امکان 80یونیت كنفرانس ، امکان كنترل تمامی یونیتها ، نوبت دهی به
افراد از طریق وب ()Web Brows

پرفروش ترین ها

بخش سوال و جواب درباره محصول :

Scroll To Top